Stappenplan bij de re-integratie van zieke werknemer

Wordt een werknemer langdurig ziek? Dan zal de werkgever of een casemanager actie moeten ondernemen, zo zal er na 6 weken of eerder een bedrijfsarts moeten worden ingeschakeld. Voor langdurige zieke werknemers moet een re-integratietraject gestart worden, afspraken worden vastgelegd in een re-integratiedossier. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet het re-integratiedossier aan aantal wettelijke eisen voldoen. Hieronder een overzicht in vogelvlucht: voor meer info www.poortwachtersloket.nl

Week 6 van ziekte:

Er moet een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts. Verandert de gezondheid van de werknemer dan moet de bedrijfsarts worden ingeschakeld om de verandering vast te leggen in het re-integratiedossier.

Week 8 Plan van Aanpak (PvA):

In week 8 moet de werkgever het formulier Plan van aanpak hebben ingevuld. Het is verstandig dit Plan van Aanpak iedere 6 weken te evalueren en de gemaakte afspraken met de werknemer na te lopen. Veranderingen in het Plan van Aanpak worden vastgelegd op het “formulier Plan van Aanpak bijstellen”. Onze casemanager kan helpen.

Week 42 Ziekmelden van de werknemer bij het UWV:

Als een werknemer na 42 weken nog arbeidsongeschikt is moet de werkgever hem ziek melden bij het UWV. Het UWV zal na het ziekmelden informatie over de re-integratie naar de werkgever verzenden.

1 jaar ziek, eerstejaarsevaluatie:

Is de werknemer 1 jaar ziek dan moet het formulier eerstejaarsevaluatie door de werkgever worden ingevuld. De ingeslagen weg wordt geëvalueerd.

De werknemer is 20 maanden ziek:

De werkgever ontvangt informatie van het UWV over de WIA-uitkering en hoe deze aan te vragen.Als de werknemer na 2 jaar nog ziek is kan deze mogelijk een WIA-uitkering ontvangen mits het re-integratiedossier (zowel begeleiding 1e en 2e spoor) op orde is.

Week 86, Informatie WIA-uitkering:

De werknemer krijgt informatie van het UWV over de WIA-uitkering en hoe deze aan te vragen.

Week 91 aanvraag WIA-uitkering:

Is de werknemer 91 weken ziek dan moet deze een WIA-uitkering aanvragen. De werkgever zorgt voor een kopie van het re-integratiedossier, de werknemer levert dit aan bij het UWV, met de verslagen van de bedrijfsarts. Het UWV zal nu oordelen of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.

Op May 25, 2010