Tweede spoor re-integratiebureau uitkiezen? 4 vragen die je moet stellen!

Een tweede spoor re-integratiebureau (en tweede spoor re-integratie in het algemeen) heeft 1 hoofddoel: het plaatsen van een werknemer die zijn eigen functie (nog) niet kan uitvoeren in passend werk bij een andere werkgever. Door een werknemer uit te plaatsen creëer je enerzijds toekomstperspectief voor je werknemer en anderzijds kostenbesparing voor je bedrijf. We kunnen dus stellen dat een werkgever en werknemer beide profijt hebben van de inzet van een goed re-integratiebureau. Maar hoe kies ik een goed re-integratiebureau? Hieronder heeft Rachid El Hamri, eigenaar van Proficiënt Verzuimbegeleiding, 4 vragen uitgewerkt die je moet stellen als je een re-integratiebureau uitkiest.

Iedere casus is anders, dus iedere casus behoeft een andere aanpak om tot resultaat te komen. Waar de ene medewerker zelfredzaam is en enkel sturing behoeft, heeft de andere medewerker misschien een training digitaal solliciteren nodig voordat hij actief op zoek kan naar ander werk. Maak voor jezelf (of eventueel samen met de medewerker) helder wat je van een re-integratiebureau verwacht en vraag na bij het re-integratiebureau of ze dit kunnen bieden. Je kunt hierbij denken aan de volgende interventies: hulp bij opstellen CV en/of sollicitatiebrieven, training digitaal solliciteren, sollicitatiegesprekstraining, motiveringsgesprek met werknemer of jobhunting. Zorg er in ieder geval voor dat in het intakeverslag een persoonsprofiel en zoekprofiel wordt geformuleerd en dat de inspanningen regelmatig worden vastgelegd in voortgangsrapporten. Vraag het re-integratiebureau of ze de interventies kunnen bieden welke jij nodig denkt te hebben en vraag ze mee te denken hierover.

Het is moeilijk om verschillende trajecten inhoudelijk met elkaar te vergelijken, maar je kunt natuurlijk wel kijken en beoordelen wat je krijgt voor de prijs die je betaald. Let niet alleen op het aantal contactmomenten dat het re-integratiebureau heeft met de medewerker, maar ook het aantal keren dat de contactmomenten worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten vormen uiteindelijk een onderdeel van je re-integratiedossier richting UWV. Dit wil je dus goed op orde hebben! Daarnaast bieden sommige re-integratiebedrijven ook hulp bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst bij de uitplaatsing van een werknemer of helpen ze (zowel werkgever als werknemer) bij het indienen van de WIA-aanvraag. Vraag het tweede spoor re-integratiebureau om een offerte.

Een tweede spoor re-integratiebureau dat houder is van een keurmerk zoals ‘Blik op Werk’, wordt jaarlijks één of twee keer getoetst op verschillende punten. Dit zijn punten zoals personeelskwaliteit (zijn de medewerkers gediplomeerd), privacy (hoe gaan ze om met de gegevens van klanten), bedrijfsprocessen (halen ze de termijnen die het bedrijf zichzelf stelt). Door houder te zijn van een keurmerk laat het tweede spoor re-integratiebureau zien een bepaald niveau van dienstverlening te kunnen leveren. Vraag het re-integratiebureau of ze houder zijn van een keurmerk en zo ja, welke.

Drie maanden voordat de twee jaar ziekte wordt bereikt zal er een WIA-aanvraag plaatsvinden bij UWV. Hier zal UWV onder andere toetsen of de inzet van het de tweede spoor re-integratie voldoende is. Geen plaatsing bij een andere werkgever betekent niet automatisch onvoldoende inspanning. Je dient te kunnen aantonen dat het uiterste is gedaan om de medewerker uit te plaatsen. Vraag het tweede spoor re-integratiebureau of hun begeleiding ‘poortwachterproof’ is.

Op April 16, 2018